روش های کاهش استرس در کودکان چیست

روش های کاهش استرس در کودکان چیست

انسان همواره در تمام طول زندگی خود با استرس در مراحل و مقاطع مختلف زندگی خود دست و پنجه نرم می کند. زیرا انسان همواره در حال مواجه شدن با شرایط و محیط های گوناگون و جدید می باشد. بنابراین باید پذیرفت که استرس در تمام مقاطع سنی برای هر فردی ممکن است به وجود