تاثیر رنگ پوست در انتخاب دستگاه لیزر مو مناسب چیست

تاثیر رنگ پوست در انتخاب دستگاه لیزر مو مناسب چیست

استفاده از دستگاه لیزر جهت حذف موهای زائد روشی بسیار موثر و بدون عارضه می باشد. دستگاه های لیزر مو با استفاده از اشعه لیزر در طول موج مشخصی با توجه به ساختار آنها باعث از بین بردن فولیکول مو گشته و موجب جلوگیری از رشد مجدد آنها می گردند.

یکی از مسائل موثر در اثربخشی اشعه لیزر دستگاه لیزر مو رنگ پوست و همچنین رنگ موی ناحیه مورد نظر می باشد. زیرا اثربخشی اشعه لیزر با توجه به طول موج آن و با توجه به رنگ پوست و موی آن ناحیه متفاوت می باشد. دستگاه های لیزر مو به دو گروه اصلی لیزر دایودها و دستگاه های لیزر الکساندرایت تقسیم می گردند. دستگاه لیزر الکساندرایت با توجه به تکنولوژی مورد استفاده در آن و به کار بردن منبع نوری جامد در طول موج حدود 755 نانومتر فعال بوده و لیزر دایود در طول موج حدود 810 نانومتر عمل می نماید. دستگاه لیزر دایود برای پوست های تیره اثربخشی بهتری دارد. لیزر الکساندرایت با تکنولوژی جدید اثربخشی بسیار مناسبی داشته و برای پوست های روشن نتیجه بخشی بهتری را نیز به همراه دارد. در دستگاه های جدید لیزر الکساندرایت با اضافه شدن هندپیس ان دیگ این دستگاه برای اکثر طیف های رنگ پوست اثربخشی بسیار مناسبی را ایجاد نموده است. از بهترین و به روزترین لیزر های موهای زائد می توان لیزر الکساندرایت نابلکس، لیزر الکساندرایت پنتو، دستگاه لیزر دایود رازورلیزر و لیزر الکساندرایت کندلا(اصلی)، لیزر الکساندرایت نابلین و دستگاه لیزر الکساندرایت دکا را نام برد.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com