محبوب ترین تجهیزات

لیزر دایود اپیلیا

دستگاه لیزر دایود اپیلیا Diode Laser Epilia RF جهت حذف موهای زاید و جوانسازی


الکس دایود رازورلیز

دستگاه لیزر الکس دایود رازورلیز Razorlase Laser لیزر رفع موهای زاید سالنی و مطبی


لیزر الکساندرایت نابلکس

دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس Alexandrite Laser Noblex جهت رفع موهای زاید و جوانسازی