شیوه انتخاب بهترین لیزر مو با توجه به رنگ پوست چیست

شیوه انتخاب بهترین لیزر مو با توجه به رنگ پوست چیست

امروزه با توجه به وجود دستگاه لیزر مو جهت حذف موهای زائد، این شیوه بسیار رایج، محبوب و پرطرفدار گشته است. از جمله مهمترین عوامل موثر در این محبوبیت بدون عارضه بودن این شیوه در کنار اثربخشی بسیار بالای آن می باشد. همچنین استفاده از روش های سنتی غیر از دردناک بودن برخی از آنها