علت اصلی خارش بدن در شب چیست

علت اصلی خارش بدن در شب چیست

خارش بدن در شب بیماری شایعی است که معمولا در اثر مصرف برخی از داروها و یا تغییر و تحولاتی در ساختار بدن و همچنین برخی عوامل تحریک کننده پوست بوجود می آید. خارش پوست به دلایل مختلفی می تواند ایجاد گردد و این عامل یکی از شکایاتی است که موجب می گردد افراد برای