چگونه افکار خود را مدیریت کنیم

چگونه افکار خود را مدیریت کنیم

تمامی افراد در زندگی روزمره خود با مشکلات و مسائل مختلفی روبرو می شوند، گاهی این مشکلات به صورت ناخودآگاه و گاهی اوقات نیز به صورت کاملا دانسته شکل می گیرند. انسان می تواند افکار خود را کنترل نماید و نگرانی و دلهره را به طور کامل از خود دور سازد. ما می توانیم افکار و رفتارهای ناشی از آن را در زندگی به طور کامل مهارکنیم و نگرانی های فکری را از خود دور کنیم و با آن ها مبارزه نماییم، البته مطمئنا دانستن ریشه این افکار و علت آن ها در این کار بسیار حائز اهمیت است، در واقع حتما باید عامل نگرانی را بدانیم. باید گفت این را می دانیم که افکار ما هستند که زندگی ما را شکل می دهند در واقع لحظه ای در زندگی وجود ندارد که ما به چیزی فکر نکنیم بنابراین جهت این افکار در زندگی ما می تواند بسیار موثر باشد. در اینجا به بیان برخی از نکاتی که به ما کمک می کند تا بتوانیم افکارمان را به طور صحیح مدیریت کنیم خواهیم پرداخت.

در مرحله اول می بایست تا حد امکان افکار منفی خود را شناسایی کنیم و یک لیست از آن ها برای خود فراهم آوریم. وقتی توانسته ایم آن را بیابیم حالا بهترین کار این است که آن ها را با افکار مثبت در ذهن خود جایگزین کنیم. البته مطمئنا این کار بسیار دشوار است ولی اگر ما به آن تمرکز کنیم و به دنبال این کار برای بهبود افکار و زندگی مان باشیم، بدون شک می توان این کار را به طور کامل انجام داد و با ایجاد این افکار مثبت به سمت تلاش برای نتیجه گیری بهتر از تلاش هایمان حرکت کنیم. یکی دیگر از نکات بسیار مهم این است که خودمان اجازه ندهیم هر فکری به ذهن ما ورود کند. باید پذیرفت که در بسیاری از اوقات متاسفانه این خودمان هستیم که به بسیاری از افکار غلط و منفی پروبال می دهیم. همچنین مسئله مهم دیگر این است که بتوانیم افکار خودمان را تشخیص دهیم و به موقع برای آن ارزش و جایگاه قائل باشیم به این مفهوم که اگر یک فکر صحیح و درست به ذهنمان رسید بلافاصله بتوانیم آن را تشخیص دهیم و به درستی به آن پروبال داده و آن را پرورش دهیم.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com