عوامل اصلی ایجاد گردن درد چیست

عوامل اصلی ایجاد گردن درد چیست

در بدن انسان گردن از ناحیه جمجمه تا تنه ادامه می یابد و عامل حرکت سر است و وزن آن ها را این استخوان ها و ماهیچه های گردن و رباط های اتصال دهنده آن ها تحمل می نمایند. هرگونه آسیب به این ناحیه از بدن می تواند موجب درد و اختلال در حرکت آن گردد. البته باید گفت که در اکثر مواقع حالت های غلط و بد آن موجب این اختلال ها و دردها در گردن می گردند. بهتر است بگوییم که نشستن و برخاستن صحیح و حرکت های درست و عدم حرکت های ناگهانی و غلط یکی از مهم ترین مسائلی است که می تواند جلوی عوارض در این ناحیه از بدن را بگیرد. بسیاری از ناراحتی ها مانند استرس و آسیب های جزئی از مواردی هستند که در طول زمان خود را نشان می دهند و در نهایت موجب ضربه های جبران ناپذیری به گردن می توانند بشوند. در اینجا به بیان برخی از عوامل موثر در ایجاد گردن درد خواهیم پرداخت.

از جمله مهم ترین مسائل استفاده صحیح و در واقع حالت صحیح نشستن در جلوی کامپیوتر می باشد. متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات درست در نشستن در برابر کامپیوتر، بسیاری از افراد در طول زمان دچار احساس درد در ناحیه گردن و شانه ها می شوند. بنابراین رعایت این نکته در زندگی های امروزه که کامپیوتر جزء جدایی ناپذیر بسیاری از مشاغل و حتی تفریح ها می باشد، بسیار ضروری و حائز اهمیت است. همچنین فشار و یا کشیدگی در ماهیچه ها نیز می تواند موجب گردن درد شود که به دلیل خوابیدن در وضعیت اشتباه و یا کشیده شدن آن در هنگام انجام فعالیت های بدنی و ورزش ممکن است ایجاد گردد. علت دیگر گردن درد می تواند به دلیل بیرون زدگی دیسک گردن باشد که معمولا به علت آسیب در حوادثی مانند تصادفات و یا در مواردی به علل ضعف در عضلات این ناحیه بوجود می آید. در نهایت باید گفت که اگر در ناحیه گردن احساس درد در طول یک مدت زمانی را داشتید، حتما در اسرع وقت به پزشک متخصص جهت یافتن علت و شروع درمان آن قبل از اینکه دچار عوارض جبران ناپذیری شوید، مراجعه نمایید.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com