علت اصلی پنهان کاری کودکان چیست

علت اصلی پنهان کاری کودکان چیست

بدون شک تمامی افراد از پنهان کاری طرف مقابل ناراحت و رنجیده خاطر خواهند شد ولی همواره می بایست به دنبال دلیل این کار نیز از طرف مقابل یا در رفتارهای خودمان با فرد مقابل نیز باشیم. بی گمان پنهان کاری توسط کودکان نیز حس ناخوشایندی به والدین خواهد داد، اما باید بدانیم کودکان علاوه بر الگوی رفتاری که از پدر و مادر خود بدست می آورند به دلایل متعددی ممکن است به دروغ گفتن و یا پنهان کاری بپردازند که بررسی این دلایل امر بسیار مهم و حائز اهمیتی خواهد بود.

در اینجا به بیان برخی از علت هایی که منجر به این اتفاق می شود خواهیم پرداخت، از جمله دلایل این اتفاق عدم داشتن روابط صمیمانه با فرزندان است، هنگامیکه والدین یا فرزندان خود روابط نزدیک و دوستانه نداشته باشند بی توجهی و عدم محبت والدین به فرزندان موجب پنهان کاری فرزندان با آنها خواهد گردید. گاهی اوقات نیز بدلیل اینکه ترس در فرزندان از تنبیه شدن وجود دارد آنها روی به پنهان کاری خواهند آورد به گونه ای که وقتی کودک میداند با گفتن حقیقت به والدین مورد بازخواست و تنبیه قرار می گیرد موجب می شود برای فرار از این کار پنهان کاری را ترجیه دهد. عامل موثر دیگر رفتار خود والدین است، گاهی اوقات وقتی والدین خودشان چه به شوخی و یا به طور جدی به آنچه می گویند عمل نمیکنند باعث می شود تا کودک نیز همین شیوه و عمل آنها را تکرار نماید. همچنین گاهی اوقات عدم شناخت والدین نسبت به فرزندان و همچنین خصوصیات دوران زندگی آنها باعث ایجاد پنهان کاری توسط آنها خواهد شد. در نهایت در صورت ادامه و تکرار این رفتار توسط فرزندان والدین غیر از بررسی در رفتار و نحوه برخورد خود می توانند با مراجعه به موقع به روانشناس با راهکارهای مناسب و علمی به حل این مسئله کمک نمایند.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com