شیوه انتخاب بهترین لیزر مو با توجه به رنگ پوست چیست

شیوه انتخاب بهترین لیزر مو با توجه به رنگ پوست چیست

امروزه با توجه به وجود دستگاه لیزر مو جهت حذف موهای زائد، این شیوه بسیار رایج، محبوب و پرطرفدار گشته است. از جمله مهمترین عوامل موثر در این محبوبیت بدون عارضه بودن این شیوه در کنار اثربخشی بسیار بالای آن می باشد. همچنین استفاده از روش های سنتی غیر از دردناک بودن برخی از آنها نیازمند تمامی آنها نیاز به تکرار در یک بازه زمانی نسبتا کوتاه را دارند. اما با استفاده از دستگاه های لیزر مو پس از سپری شدن یک دوره درمانی کامل نیازی به تکرار در یک بازه زمانی کوتاه نمی باشد.

دستگاه های لیزر مو با توجه به شیوه عملکرد و همچنین طول موج نوری آن هر یک برای برخی از پوست ها با توجه به رنگ آن عملکرد بهرتی را از خود نشان می دهند. به طور مثال دستگاه لیزر دایود با طول موج حدود 810 نانومتر بیشتر برای پوست های تیره مناسب هستند. دستگاه لیزر الکساندرایت در طول موج حدود 755 نانومتر عمل نموده در برای پوست های روشن عملکرد بهتر یرا از خود نشان می دهد. اما در این دستگاه در نسل جدیدتر با اضافه شدن هندپیس ان دیگ این لیزر برای تمامی طیف های رنگ پوست عملکرد مناسبی را از خود نشان می دهد.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com