دستگاه لیزر الکساندرایت و لیزر دایود چه تفاوتی با یکدیگر دارند

دستگاه لیزر الکساندرایت و لیزر دایود چه تفاوتی با یکدیگر دارند

به کاربردن دستگاه های لیزر جهت حذف موهای زائد یکی از بهترین شیوه های اینکار محسوب می گردد. با توجه به اثربخشی بسیار مناسب این شیوه در کنار بدون عارضه بودن و بدون درد بودن این روش محبوبیت آن را به طور گسترده ای افزایش داده است. دستگاه های لیزر موهای زائد هر روزه با استفاده از تکنولوژی روز با عملکردی بهتر و موثرتر و همچنین پوشش دهی مناسب برای تمامی افراد به بازار عرضه می گردد.

دستگاه های لیزر الکساندرایت و لیزر دایود دو گروه اصلی محسوب می گردند. تفاوت اصلی این دو گروه در طول موج عملکردی آنها که با توجه به ساختار منبع نوری آنها مشخص می گردد و در نتیجه ساختار هندپیس و عملکرد آن می باشد. این تفاوت موجی گردیده تا دستگاه لیزر دایود به دستگاه های لیزر تماسی و دستگاه لیزر الکساندرایت به دستگاه های لیزر غیر تماسی معروف گردند. دستگاه لیزر دایود در طول موج حدود 810 نانومتر عمل نموده و لیزر الکساندرایت با استفاده از یک منبع نوری جامد در طول موج حدود 750 نانومتر فعالیت می نماید. از جمله بهترین دستگاه های لیزر موهای زائد در این دو گروه می توان به دستگاه لیزر الکساندرایت نابلکس، لیزر الکسانداریت کندلا(اصلی)، لیزر الکساندرایت پنتو و دستگاه لیزر دایود رازورلیزر اشاره نمود.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com