تفاوت لیزر دایود و لیزر الکساندرایت در چیست

تفاوت لیزر دایود و لیزر الکساندرایت در چیست

استفاده از دستگاه های لیزر موهای زائد بدلیل اثربخشی بسیار مناسب آنها و بدون عارضه بودن محبوب ترین روش جهت حذف موهای زائد محسوب می گردد. علت اصلی دیگر این محبوبیت عدم نیاز به تکرار مجدد در یک بازه زمانی کوتاه می باشد. به همین دلیل هر روزه دستگاه های جدید توسط شرکت های ساخت تجهیزات پزشکی با عملکرد بهتر عرضه می گردد.

دستگاه لیزر دایود و دستگاه لیزر الکساندرایت دو گروه اصلی لیزرهای موهای زائد محسوب می گردند. دستگاه لیزر دایود با طول موج حدود 800 تا 810 نانومتر عمل می نماید و در گروه لیزرهای تماسی قرار می گیرد. این دستگاه ها بیشتر برای پوست های تیره مناسب بوده وو اثربخشی بهتری دارند. دستگاه لیزر الکساندرایت و یا همان لیزرهای غیر تماسی نور لیزر را توسط یک منبع نوری جامد در طول موج حدود 750 نانومتر ایجاد می نمایند. این دستگاه ها بیشتر برای پوست های روشن اثربخشی بالاتری دارند و در دستگاه های جدیدتر با اضافه شدن هندپیس ان دیگ به روز شده و بهترین اثربخشی را برای تمام تایپ های پوستی به ارمغان آورده است.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com