تفاوت بین دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

تفاوت بین دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

استفاده از دستگاه های لیزر جهت حذف موهای زائد امروزه یکی از بهترین شیوه های اینکار می باشد. زیرا هم اثربخشی مناسب و هم تقریبا بدون هیچگونه عوارضی می باشد. در نتیجه پرطرفدار بودن این شیوه پزشکان همواره به دنبال یافتن بهترین دستگاه های لیزر مو و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازند و این جزء دغدغه های آنها به حساب می آید.

هرکدام از دستگاه های لیزر غالبا برای یک یا چند طیف رنگ پوستی مناسب می باشند. از نظر گروه بندی در کل می توان گفت دستگاه های لیزر امروزه به سه گروه لیزر دایود، لیزر ان دی دیاگ و لیزر الکساندرایت تقسیم بندی می گردد. تفاوت اصلی دستگاه ها با یکدیگر از نظر پوشش دهی طیف رنگ پوستی که می توان اثر بخشی بهتر با آنها بدست آورد و تعداد جلسات مورد نیاز برای بدست آوردن نتیجه مناسب می باشد. لیرز الکساندرایت بدلیل داشتن طول موج 755 نانومتر برای پوست های روشن موثرتر می باشد ولی اینگونه نیست که برای پوست های تیره پاسخ دهی نداشته باشد بلکه برای پوست های روشن عملکرد بهتری دارد. دستگاه های لیزر دایود با داشتن طول موج 808 نانومتر برای پوست های تیره اثربخشی بهتری را از خود نشان می دهد. دستگاه های لیزر ان دی دیاگ با داشتن طول موج 1064 نانومتر و عمق نفوذ بالا برای پوست های تیره تر عملکرد بسیار مناسب تری دارد و در واقع برای پوست های بسیار تیره و برنزه عملکرد بهتر و مناسب تری را خواهد داشت.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com