تاثیر مواد مخدر بر مغز انسان چیست

تاثیر مواد مخدر بر مغز انسان چیست

مغز یکی از پیچیده ترین و فعال ترین اعضاء بدن انسان محسوب می گردد. هر عملی که انجام می دهید فرمان آن از طریق مغز صورت می پذیرد. مغز انسان عملکرد بدن و اعضاء آن را نیز با یکدیگر به طور کامل هماهنگ می کند. سامان دهی آن فعالیت ها نیز کاملا بع عهده مغز است. مواد مخدر اثرات گوناگون و نا مطلوبی بر روی مغز انسان می گذارد، این آثار تا جایی پیشرفت می کند که تعادل عملکرد مغز را دچار مشکل و اختلال می نماید. در ابتدا ممکن است برخی از این اختلال ها به صورت موقت بر روی آن تاثیر بگذارد ولی با ادامه، بسیاری از تاثیرات جدی و دائمی و همچنین جبران ناپذیری بر روی فعالیت های مغز و عملکرد آن رخ خواهد داد. در اینجا به شرح و بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت.

مصرف مواد بگونه ها و روش های مختلفی روی مغز و اعصاب تاثیر می گذارد. مصرف برخی مواد موجب می گردد تا تاثیرات منفی روی عملکرد ارتباطی مغز بوجود آید. بگونه ای که بدلیل شباهت آن مواد با انتقال دهنده های عصبی مغز انسان، مغز آنها را با انتقال دهنده های عصبی اشتباه گرفته و در نتیجه به طور هوشمندانه به کاهش تولید این انتقال دهنده ها برای ارتباط با اعضاء دیگر می پردازد. بنابراین در این شرایط برای اینکه بتواند عملکرد خود را انجام دهد و ارتباط صحیحی با اعضاء بدن برقرار نماید حتما به این مواد شیمیایی که ناشی از مواد مخدر هستند محتاج می گردد. از سوی دیگر برخی مواد مخدر وجود دارند که حاوی موادی هستند که موجب تولید بالاتر این انتقال دهنده های عصبی توسط مغز می گردند و از این روش در عملکرد مغز اختلال ایجاد می کنند. در نتیجه این عمل پیام های قوی تر و نادرستی در مغز بوجود می آورند که همین موضوع موجب می گردد تا در فعالیت های ارتباطی اختلال و ایراد بوجود آید.

منبع و ماخذ : alexandrite-laser-hair-removal.com