دسته‌بندی نشده

  • Category Archives : دسته‌بندی نشده

عوامل اصلی ایجاد گردن درد چیست

در بدن انسان گردن از ناحیه جمجمه تا تنه ادامه می یابد و عامل حرکت سر است و وزن آن ها را این استخوان ها و ماهیچه های گردن و رباط های اتصال دهنده آن ها تحمل می نمایند. هرگونه آسیب به این ناحیه از بدن می تواند موجب درد و اختلال در حرکت آن