تفاوت بین دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

تفاوت بین دستگاه های لیزر موهای زائد در چیست

استفاده از دستگاه های لیزر جهت حذف موهای زائد امروزه یکی از بهترین شیوه های اینکار می باشد. زیرا هم اثربخشی مناسب و هم تقریبا بدون هیچگونه عوارضی می باشد. در نتیجه پرطرفدار بودن این شیوه پزشکان همواره به دنبال یافتن بهترین دستگاه های لیزر مو و مقایسه آنها با یکدیگر می پردازند و این