بهترین دستگاه های لیزر دایود کدامند

بهترین دستگاه های لیزر دایود کدامند

بهترین دستگاه های لیزر دایود کدامند

استفاده از روش های سنتی جهت حذف موهای زائد بدلایل گوناگون مانند نیاز به تکرار سریع آن در یک فاصله زمانی کوتاه، دردناک بودن برخی از ان روش ها و آسیب دیدگی پوست در برخی روش ها مانند استفاده مداوم از تیغ از جمله مشکلات آن روش می باشند. بنابراین استفاده از روش های لیزر