چگونه جلوی فراموشی را بگیریم

چگونه جلوی فراموشی را بگیریم

اگر درکارها و زندگی روزمره فراموشی به ما دست می دهد، نباید سریع از خودمان نا امید شویم بلکه باید بدانیم فراموشی مانند بسیاری از مسائل در زندگی اکتسابی است و باید برای رفع این مشکل به دنبال راه حل های آن باشیم. اگر فراموشی همراه با کاهش هوشیاری و علائم دیگری باشد، فورا باید